O logopedii

Logopedické hry

Na úvod můžeme zmínit motivační logopedické hry a listy, které nám usnadňují nácvik výslovnosti s dítětem, jeho snahu odměňují a…

Logopedické pexeso

Při logopedické péči pracuje logoped zpravidla s dětmi mladšího věku. Procvičování a terapii je třeba přizpůsobit jeho věku. Zde nám…

O logopedii obecně

Logopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií….

Úlohy logopeda

Logoped se zaměřuje na prevenci řečových vad osvětovou činností zaměřenou na rodičovskou veřejnost. Do této oblasti spadá publikační činnost, přednášky…