Hry a aktivity na podporu zrakového vnímání

Rozvoj řeči je úzce vázán na rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Rozvoj těchto oblastí se vzájemně ovlivňuje a podmiňuje. Proto je dobré se při terapii zaměřovat i na rozvoj těchto oblastí.

Zrakové vnímání můžeme s dítětem procvičovat za využití obrázků k nacvičované hlásce, můžeme si vytvořit různé pracovní listy nebo využít dětské časopisy, knížky.

barvy – vyhledáváme předměty, obrázky, figury, třídíme, řadíme je podle odstínů, vytváříme duhová spektra (využít můžeme i špulky nití, bavlnky apod.). Vybarvujeme obrázky podle čísel (jiného početního symbolu). Experimentujeme s barvami a mísením vytváříme nové odstíny.

vyhledáváme figury na pozadí – do místnosti nebo dějového obrázku ukryjeme 5-10 drobných předmětů (houbičky, hvězdičky, kytičky, jablíčka apod.); nebo dítě hledá a třídí rozsypané předměty, ať už reálné (těstoviny, luštěníny, víčka od pet láhví, lego kostičky apod.) nebo namalované (ovoce, geometrické tvary, písmenka). Další zajímavou variantou tohoto cvičení je dešifrování přes sebe překreslených obrázků, písmen či číslic nebo detekce obrázku na šrafovaném pozadí.

hledání dvojic – využijeme pexesa, domina, lota, logické dvojice či trojice (co k sobě patří – zvíře a mládě, zvíře a obydlí, strom a plod, surovina a výrobek, nástroje, předmět a jeho stín), ale i reálné předměty (korálky, ponožky, bačkory, rukavice). Zajímavou obdobou tohoto cvičení je pexeso hmatové, kdy dvojice různých předmětů schováme do dvou pytlíčků a úkolem hráčů je „vylovit“ stejný předmět. Pexesa, domina, lota nebo hru Bingo či Dobble si můžeme vytvořit i z obrázků na procvičovanou hlásku.

Soubor logopedických pomůcek
Soubor logopedických pomůcek

hledáme a určujeme rozdíly u dvou podobných obrázků; dokreslujeme, co předmětům v řadě chybí, všímáme si detailů v přírodě a okolo nás (rozdíl mezi šiškami, květinami, stromy, panenkami, auty apod.) a trénujeme zároveň vyjadřovací obratnost. Aktivitu můžeme hrát i v místnosti, kde za zavřenými dveřmi dítěti pozměníme nějaký detail v místnosti.

řady – hledáme, který z předmětů nepatří do řady, dokreslujeme logické řady (můžeme využít i reálné předměty – korálky, kostičky, kousky potravin)

zraková paměť – hledáme, co na stole ubylo, co bylo pod šátkem, jak šly obrázky v řadě za sebou

bludiště – hledáme cestu

skládání částí v celek – využijeme kupovaná puzzle, ale i doma vyrobená z obrázků, pohlednic; mozaiky, stavebnice, kostky